มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ปีการศึกษา2564


  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สายตรงอาจารย์แพทรียา บัววันเพ็ญ
082-7775434


Image

คณะทันตแพทยศาสตร์

Image

คณะพยาบาลศาสตร์

Image

คณะเทคนิคการแพทย์

Image

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

Image

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Location

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search