งานสารสนเทศและพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบ

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
อาคาร เอนกประสงค์ ชั้น 3

โทรศัพท์ 054 265 170 ต่อ 125
โทรสาร 054 265 184

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search