ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด 3 ห้อง

Image

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1303

 1. ความจุ 50 ที่นั่ง
 2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด
 3. คอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต 50 ชุด
 4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด
 5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด
 6. กระดานไวท์บอร์ด
Image

ห้องปฏิบัติการ แมคอินทอช

 1. ความจุ 20 ที่นั่ง
 2. iMAC สำหรับอาจารย์ 1 ชุด
 3. iMAC สำหรับนิสิต 20 ชุด
 4. ชุดเครื่องเสียง + ไมค์โครโฟน 1 ชุด
 5. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด
 6. กระดานไวท์บอร์ด
Image

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด

 1. ความจุ 18 ที่นั่ง
 2. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 1 ชุด
 3. คอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต 18 ชุด
 4. โปรเจ็คเตอร์ + จอภาพ 1 ชุด
 5. กระดานไวท์บอร์ด

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

 • dummy 054-265-170

 • dummy054-265-184

 • dummy admission_nationu@nation.ac.th

 • Line ID : @nation_official 

Search