บุคลากร - เจ้าหน้าที่

เปรม อุ่นเรือน

หัวหน้างานสารสนเทศและพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบ
praem_aun@nation.ac.th
054 265 170 ต่อ 125

เอกพันธ์ วุฒิชัย

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบ
aekkapan_wut@nation.ac.th
054 265 170 ต่อ 125

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search