บริการ - รับผิดชอบ

1. บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ดูแลระบบเครือข่ายแบบใช้สาย และแบบไร้สาย
3. ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดูแลเครื่องบริการ
4. บริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนหน่วยงาน
5. พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
6. จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และนิสิตและประสานงานด้านสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search