รักษาการคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัเนชั่น ได้เข้าร่วมงานโครงการผู้สูงวัยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม น้อมนำวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 และได้ให้บริการวิชาการ โดยสอนการบริหารช่องปากให้แก่ผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าป่าสัก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search