สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์รร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search