คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกให้บริการโครงการบรฺการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่2 เนื่องในวัน "ทันตสาธารณสุข" ร่วมกับชุมชนล่ามช้าง โดยจักโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และการประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search