คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนพิการ  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search