คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกให้บริการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 เนื่องในวัน ''มหิดล''เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าต้นกวาว อ. สารภี จ. เชียงใหม่

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search