ในวันที่17 ธันวาคม 2561 รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปันทน์ คณบดี ได้เข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่และโรงพยาบาลสันทราย เพื่อวางแผนการดูแลส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search