บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าเยาวชน

ด้วยใจที่เป็นกุศล

หวังให้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่สวยงาม

แผ่กิ่งก้านให้ความร่มเย็นแก่สังคม

 

รับน้องสร้างสรรค์ ม.เนชั่น เตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย ทำบุญ ฝึกสมาธิ

@วัดสามัคคีบุญญาราม

12 ก.ย. 2563

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search