อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ร่วมกับทีมอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ
พานิสิตออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง
จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ลำปาง

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search