พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบชาวเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนิสิตทุกคณะวิชาร่วมกิจกรรม
อาจารย์ร่วมผูกข้อไม้ข้อมือ และมีการแสดงต่าง ๆ มากมาย
จัดโดยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ณ ลานสมเด็จพระเทพ
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนชั่น

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search