หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติจากมูลช้างในการหุงต้ม
พลังงานทดแทนในโครงการเฉลิมพระเกียรติการใช้ก๊าซชีวภาพ และกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลแสงอาทิตย์
กระบวนการผลิตกระดาษและปุ๋ยจากมูลช้าง
ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search