นิสิตในหลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีการศึกษา
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search