นิสิตการบินศึกษาดูงานสนามบินลำปาง

นิสิตในสาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเนชั่น
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่สนามบินลำปาง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
นำโดย น.อ.ภัชรชาติ ทูรวัฒน์

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search